Saturday 1 October 2011

English Pronunciation

English Pronunciation


Ở Bắc Mỹ, tiếng Anh / Mỹ là ngôn ngữ chính nên các em bé sinh ở hải ngoại sẽ dễ dàng hội nhập học hỏi tiếng Anh / Mỹ khi đi nhà trẻ, lớp mẫu giáo hay các lớp tiểu học. Tuy nhiên ở lứa tuổi đang tập nói, đôi khi phụ huynh cũng muốn giúp các em phát âm cho rõ ràng chính xác hơn.

Tứ Diễm thấy những video clips nầy khá hay và hữu ích cho tất cả những ai đang cần rèn luyện thêm về cách phát âm cho chuẩn xác tiếng Anh nên mang vào đây.

Xin mời xem thêm chi tiết cùng các video clip ...
W pronunciation 

 Pronunciation: th (ð), f, i, ɪ, z, g, ʊ, d, r with icebreakers  

 

/I/ Pronunciation English
 
 


Pronunciation: ɪ, ɚ r, d, ð TH, f, æ, n, t, k & icebreaker
 


 

 /æ/ Pronunciation 

"SH" Pronunciation
   "TH" Pronunciation 

  Listening, Speaking, Vocabulary, & Phrases - ESL Tech - with Dave Sconda 

 
 


 Pronunciation - several sounds/words 

 

 Dave Sconda & Jennifer Lebedev Interview on Education Videos


 

English Lesson: starting conversation, icebreakers, small talk
 
 Pronunciation - make it work for you  

 

 Hy vọng giúp ích phần nào sau khi xem xong các video clips ở trên


 


 

0 comments:

Post a Comment

 
;