THÀNH NGỮ ĐIỂN TÍCH


Trong kho tàng văn học Việt Nam, ngoài những tác phẩm đủ mọi thể loại do các tác giả hữu danh hay khuyết danh, còn bao gồm rất nhiều câu ca dao, thành ngữ điển tích vẫn thường được lưu truyền và phổ biến trong sinh hoạt thường ngày.    Tuy nhiên, cũng đôi khi người ta xử dụng hay vẫn nghe quen tai mà lại không hoàn toàn hiểu trọn vẹn ý nghĩa hay nguyên nhân vì sao lại có câu thành ngữ điển tích đó.

Tứ Diễm xin chia sẻ lời giải thích về một số câu thành ngữ điển tích do anh Dương Trọng Hiếu biên soạn dựa theo các tài liệu tham khảo.   Xin cám ơn anh Hiếu.   Mời quý vị cùng xem tiếp theo nhaMỤC LỤC
 
;