Saturday 1 October 2011

Khan Academy - Free Learning Video Library

Khan Academy - Free Learning Video Library


Đây là một web site rất tốt và tiện lợi giúp trau giồi các kiến thức căn bản từ các môn Toán Học (Algebra, Geometry, Calculus, Probability, Statistics, Trigonometry, Differential Equations, etc.), Vật Lý (Physics), Hóa Học (Chemistry), Tài Chính (Finance), Kinh Tế (Economics), Lịch Sử (History), cùng nhiều môn khác nữa như Cosmology and Astronomy, Computer Science, Healthcare and Medicine, vv.. vv..

Với hơn 3000 videos rất hữu ích cho các em ở nhiều lứa tuổi trong việc học hỏi, trau giồi, rèn luyện thêm các kiến thức căn bản; đồng thồi cũng hữu dụng giúp các bậc phụ huynh có thể gợi nhớ lại những điều đã học trước đây để giảng dậy cho con em thêm ở nhà.

Xin mời xem thêm chi tiết và các video tại web site: http://www.khanacademy.org/


Watch. Practice.

Learn almost anything for free.


With a library of over 3,000 videos covering everything from arithmetic to physics, finance, and history and 317 practice exercises, we're on a mission to help you learn what you want, when you want, at your own pace.

0 comments:

Post a Comment

 
;