Saturday 11 May 2013

Mẹo Vặt - Unit Converter

Trong bài viết nầy Tứ Diễm xin chia sẻ một số cách giúp ích trong việc hoán chuyển giữa các hệ thống đong đo mau lẹ dễ dàng hơn


Essential Kitchen Unit Converter


Basic Unit Converter

Chọn Unit Type (chẳng hạn Length, Area, Spped, Weight, Volume, hay Temperature), đánh máy số lượng (No of Units), chọn đơn vị Convert from, chọn đơn vị Convert to xong nhấn nút Convert sẽ thấy kết quả trong khung ở phía dưới

Xin mời xem thêm chi tiết ...

Trong nhiều công thức, người ta hay dùng nhiều loại dụng cụ đong vật liệu khác nhau; do đó đôi khi khiến người chưa quen với cách đong đo nầy cảm thấy lúng túng.    Trong một số bài viết sau đây, Tứ Diễm giới thiệu thêm một vài cách để hoán chuyển cho nhanh gọn lẹ.  

Cooking Volume Conversion Calculator

Nếu muốn hoán chuyển về các cách đong vật liệu dùng cups, tbsp, tsp, quarts, liters, gallons, vv.. vv...  xin mời click vào đây - Cooking Volume Conversion Calculator


Volume to Weght Conversion

Nếu muốn hoán chuyển cách đong một số vật liệu thông dụng dùng cups, tbsp, tsp sang trọng lượng tính theo grams (g), ounces (oz), pounds (lb) và kilograms (kg), xin mời xem bài viết Volume to Weight Conversion

Calories & Nutrition Facts

Nếu muốn tính lượng calories cũng như biết thêm số lượng chất dinh dưỡng (nutrition facts) của một số vật liệu, xin mời ghé xem bài viết Cách Hoán Chuyển Đơn Vị Đo Lường (Unit Converter)


Mời xem thêm các bài viết:
.  

0 comments:

Post a Comment

 
;