Wednesday 29 February 2012

Mẹo Vặt - Cách Lựa Thịt Heo

Thịt heo chứa nhiều chất bổ dưỡng, rất dễ chế biến thành nhiều món ăn ngon.

Trong bài viết nầy sẽ bao gồm một số tài liệu và hình ảnh liên quan tới cách lựa thịt heo.Xin mời xem thêm chi tiết và hình ảnh...Trong hình bên dưới là một số loại thịt heo được phân chia dựa theo từng phần trên cơ thể heo
Một số loại thịt heo được phân chia tùy theo vị trí trên cơ thể heo (có thể left click vào hình để xem rõ hơn các chi tiết)Shoulder butt
 1. The shoulder butt cut of pork comes from the shoulder of the pig.
 2. Pork shoulder, sausage, blade steak and ground pork are the cuts of the shoulder butt of pork meat.
 3. Depending on which cut of pork shoulder you use, it can be roasted, grilled, braised, broiled or cooked via slow cooker.

Loin
 1. The loin cut of pork is from the top part of the pig. This cut of meat runs along each side of the backbone.
 2. Center rib roast, bone-in sirloin roast, boneless center rib roast and boneless rib end roasts are the cuts of loin pork meat.
 3. Depending on the pork loin cut you use, it can be sauteed, grilled, roasted, broiled or cooked via slow cooker.
Picnic shoulder
 1. The picnic shoulder cut of pork meat is from the part of the pig's shoulder near where it becomes the front leg.
 2. Smoked picnic, arm picnic roast and smoked hocks are the cuts that come from the picnic shoulder of pork meat.
 3. Depending on the cut of picnic shoulder meat you choose, it can be roasted, stewed, braised or cooked via slow cooker.
Side
 1. The side cut of pork meat is the belly of the pig.
 2. Spareribs and bacon are pork meat cuts from the side of the pig.
 3. Depending on the cut of meat you choose, it can be roasted, grilled, braised, microwaved or cooked via slow cooker.
Leg
 1. The leg cut of pork meat is not only the legs of the pig, but also the trotters and hocks. Trotters are the feet of the pig. Hocks are located below the leg, between the end of the the ham shank and the feet.
 2. Bone-in fresh ham, leg cutlets, smoked ham and boneless ham are all pork meat cuts of the leg.
 3. Depending on the cut of leg meat you use, it can be roasted, grilled or broiled.


Thêm một số hình ảnh về cách phân loại thịt heo (có thể left click vào hình để xem rõ hơn các chi tiết)


Tứ Diễm sẽ viết thêm sau

0 comments:

Post a Comment

 
;