Sunday 26 February 2012

Bánh Nướng ... Tháng 2

Mùa nầy mà có bánh nướng để ăn thật lạ, phải không?   Tự làm ở nhà nên muốn "múa" lúc nào thì "múa", chỉ cần chịu khó lăn xuống bếp "quậy" một hồi sẽ có bánh để ăn.   Đây là đợt bánh làm vào lúc nửa đêm về sáng để kịp thời gian mang mời các anh chị trong nhóm ăn tráng miệng cho vui.  

Hình chụp sau khi vừa nướng xong khoảng 1 tiếng nên mầu vỏ bánh còn chưa được đẹp lắm.


Xin mời xem thêm chi tiết và hình ảnh ...Lần nầy làm hai loại nhân: thập cẩm một trứng và đậu xanh một trứng.   Khuôn thì vẫn dùng cách "ép duyên", bắt khuôn vuông thành tròn, bắt khuôn 300 grams "diet" thành ra bánh 150 grams. 

Đây là mấy cái bánh vừa nướng xong vài tiếng.  Vỏ bánh mềm ngon, nhưng chưa đủ thời gian để mầu bánh nhìn đẹp hơn và vỏ bánh tươm dầu nhiều hơn đã mang đi mời mọi người rồi.


Đây là kết quả của việc "ép duyên", bắt khuôn tròn 300 grams phải nhận khuôn thành bánh tròn 150 grams, nhân thập cẩm một trứng.  Làm gấp vào lúc cặp mắt đang đòi đình công, khuôn lại không chịu "đặt đâu ngồi đó", cứ trợt tới trợt lui nên nhìn như vầy đó.


Đây là kết quả "ép duyên" biến khuôn tròn 200 grams thành ra bánh tròn 150 grams, nhân đậu xanh một trứng.  Hôm đó Tứ Diễm làm tới bốn món mang theo nên không có thời gian, phải làm sao cho lẹ.  Chụp hình vội trước khi đi dự tiệc nên không được đẹp.


Nhìn gần hơn một chút nha

Xẻ ra xem thử luôn nè, gấp quá không kịp chờ nên bánh chỉ "thọ" khoảng hơn nửa ngày đã bị đem ăn hết rồi.Thêm một tấm nữa nha


Nếu thích, mời xem thêm chi tiết và hình ảnh trong các bài viết:

Xin mời thưởng thức


Nếu thích xem  bánh do Tứ Diễm đã làm, mời ghé xem trong các bài viết:

0 comments:

Post a Comment

 
;