Thursday 11 April 2013

Audio Book - Harry Potter 4 - Chiếc Cốc Lửa


Trong bài viết nầy Tứ Diễm xin chia sẻ bộ Harry Potter #4 - Chiếc Cốc Lửa thuộc một trong số  bẩy quyển sách của tác giả J.K. Rowling.   Đã được Lý Lan dịch sang tiếng Việt và Đồng Linh, Nam Dương cùng Ngọc Minh diễn đọc rất lôi cuốn người nghe.


Mời cùng lắng nghe các chương sách nha
Bên dưới là những chương sách thuộc bẩy quyển Harry Potter được đánh số thứ tự.     Có thể click vào tên mỗi chương sách để nghe trực tiếp online.
 

HARRY POTTER AUDIO BOOK
Tác giả: J.K. Rowling
Người dịch: Lý Lan
Người đọc: Đồng Linh, Nam Dương, Phương Minh, Ngọc Minh

 1. Harry Potter 1 - Hòn Đá Phù Thủy (17 phần)
 2. Harry Potter 2 - Phòng Chứa Bí Mật (18 phần)
 3. Harry Potter 3 - Tù Nhân Ngục Azkaban (22 phần)
 4. Harry Potter 4 - Chiếc Cốc Lửa (39 phần)
 5. Harry Potter 5 - Hội Phượng Hoàng (38 phần)
 6. Harry Potter 6 - Hoàng Tử Lai (30 phần)
 7. Harry Potter 7 - Bảo Bối Tử Thần (37 phần)
(37 phần)
 1. Ngôi nhà Riddle ( 34:16 )

 2. Vết thẹo ( 20:49 )

 3. Thiệp mời (24:05 )

 4. Trở lại trang trại Hang Sóc ( 23:00 )

 5. Mánh phù thủy của nhà Weasley ( 29:57 )

 6. Khóa cản ( 19:11 )

 7. Bagman và Crouch ( 42:33 )

 8. Cúp Quidditch thế giới ( 43:18 )

 9. Dấu hiệu đen ( 1:01:12)

 10. Hỗn loạn ở bộ pháp thuật ( 26:23 )

 11. Trên tàu tốc hành Hogwarts (27:11 )

 12. Thi đấu tam pháp thuật ( 44:14 )

 13. Moody mắt điên ( 26:22 )

 14. Những lời nguyền không thể tha thứ ( 37:35 )

 15. Trường Beauxbatons và trường Durmstrang ( 36:18 )

 16. Chiếc cốc lửa ( 45:33 )

 17. Vị quán quân thứ tư ( 31:35 )

 18. Cân đũa phép ( 48:01 )

 19. Rồng đuôi gai HungGaRi ( 44:28 )

 20. Bài thi đầu tiên ( 50:57 )

 21. Mặt trận giải phóng gia tinh ( 45:46 )

 22. Công tác bất ngờ ( 36:54 )

 23. Dạ vũ giáng sinh ( 59:40 )

 24. Tin giựt gân của Rita Skeeter ( 24:40 )

 25. Cái trứng và con mắt (thiếu) ( 0:32 )

 26. Cái Trứng Và Con Mắt (đủ) ( 45:37 )

 27. Bài thi thứ hai (thiếu) ( 14:07 )

 28. Bài Thi Thứ Hai (đủ) ( 55:57 )

 29. Chân nhồi bông trở lại ( 55:45 )

 30. Cơn điên của ông Crouch ( 55:05 )

 31. Giấc mơ ( 38:26 )

 32. Cái tưởng ký ( 57:18 )

 33. Tử thần thực tử ( 29:38 )

 34. Bài thi thứ ba ( 1:07:22 )

 35. Máu, thị và xương ( 13:24 )

 36. Những câu thần chú từ trước đến nay ( 23:21 )

 37. Chân dược ( 53:15 )

 38. Ngã ba đường ( 47:53 )

 39. Bắt đầu ( 33:59 )


Bên dưới là những chương sách thuộc bẩy quyển Harry Potter được đánh số thứ tự.     Có thể click vào tên mỗi chương sách để nghe trực tiếp online.
 

HARRY POTTER AUDIO BOOK
Tác giả: J.K. Rowling
Người dịch: Lý Lan
Người đọc: Đồng Linh, Nam Dương, Phương Minh, Ngọc Minh

 1. Harry Potter 1 - Hòn Đá Phù Thủy (17 phần)
 2. Harry Potter 2 - Phòng Chứa Bí Mật (18 phần)
 3. Harry Potter 3 - Tù Nhân Ngục Azkaban (22 phần)
 4. Harry Potter 4 - Chiếc Cốc Lửa (39 phần)
 5. Harry Potter 5 - Hội Phượng Hoàng (38 phần)
 6. Harry Potter 6 - Hoàng Tử Lai (30 phần)
 7. Harry Potter 7 - Bảo Bối Tử Thần (37 phần)

0 comments:

Post a Comment

 
;