Thursday 11 April 2013

Audio Book - Harry Potter 7 - Bảo Bối Tử Thần


Trong bài viết nầy Tứ Diễm xin chia sẻ bộ Harry Potter #7 - Bảo Bối Tử Thần thuộc một trong số  bẩy quyển sách của tác giả J.K. Rowling.   Đã được Lý Lan dịch sang tiếng Việt và Đồng Linh, Nam Dương cùng Ngọc Minh diễn đọc rất lôi cuốn người nghe.Mời cùng lắng nghe các chương sách nha
Bên dưới là những chương sách thuộc bẩy quyển Harry Potter được đánh số thứ tự.     Có thể click vào tên mỗi chương sách để nghe trực tiếp online.
 

HARRY POTTER AUDIO BOOK
Tác giả: J.K. Rowling
Người dịch: Lý Lan
Người đọc: Đồng Linh, Nam Dương, Ngọc Minh

 1. Harry Potter 1 - Hòn Đá Phù Thủy (17 phần)
 2. Harry Potter 2 - Phòng Chứa Bí Mật (18 phần)
 3. Harry Potter 3 - Tù Nhân Ngục Azkaban (22 phần)
 4. Harry Potter 4 - Chiếc Cốc Lửa (39 phần)
 5. Harry Potter 5 - Hội Phượng Hoàng (38 phần)
 6. Harry Potter 6 - Hoàng Tử Lai (30 phần)
 7. Harry Potter 7 - Bảo Bối Tử Thần (37 phần)

 1. Dudley bị ếm ( 47:57 )

 2. Một bầy cú ( 56:40 )

 3. Đoàn vệ sĩ tiên phong ( 39:57 )

 4. Số 12, Quảng trường Grimmauld ( 43:57 )

 5. Hội Phượng Hoàng ( 49:00 )

 6. Dòng họ cao quí và lâu đời nhất ( 50:37 )

 7. Bộ pháp thuật ( 37:37 )

 8. Phiên tòa ( 35:57 )

 9. Nỗi thống khổ của bà Weasley ( 1:08:17 ))

 10. Luna Lovegood ( 47:17 )

 11. Bài ca mới của cái nón phân loại ( 47:37 )

 12. Giáo sư Umbridge ( 59:57 )

 13. Cấm túc với Dolores ( 1:09:37 )

 14. Percy và chân nhồi bông ( 55:57 )

 15. Thanh tra tối cao trường Hogwarts ( 51:37 )

 16. Trong quán đầu heo ( 53:57 )

 17. Đạo luật giáo dục số 24 ( 58:19 )

 18. Đoàn quân Dumbledore ( 1:01:37 )

 19. Sư tử và rắn ( 49:37 )

 20. Chuyện của bác Hagrid ( 45:17 )

 21. Mắt rắn ( 54:37 )

 22. Bệnh viện thánh Mungo ( 1:09:17 )

 23. Giáng sinh trong phòng kín ( 59:37 )

 24. Bế quan bí thuật ( 1:16:37 )

 25. Con bọ kẹt cánh ( 1:14:57 )

 26. Biết và không biết trước ( 1:16:37 )

 27. Nhân mã và chỉ điểm ( 1:11:57 )

 28. Ký ức tệ nhất của thầy Snape ( 1:13:17 )

 29. Cố vấn nghề nghiệp ( 1:03:57 )

 30. Grawp ( 1:09:57 )

 31. Pháp sư thường đẳng ( 1:00:57 )

 32. Thoát lửa ( 47:58 )

 33. Chiến đấu và đào tẩu ( 34:17 )

 34. Sở bảo mật ( 43:37 )

 35. Bên kia bức màn ( 58:17 )

 36. Người duy nhất hắn sợ ( 29:57 )

 37. Lời tiên tri đã mất ( 1:17:37 )

 38. Cuộc chiến thứ 2 bắt đầu ( 1:07:17 )
Vậy là chúng ta đã nghe xong trọn bộ bẩy quyển Harry Potter rồi đó.   Nếu muốn nghe lại, mời click vào tên mỗi chương sách để nghe trực tiếp online.
 

HARRY POTTER AUDIO BOOK
Tác giả: J.K. Rowling
Người dịch: Lý Lan
Người đọc: Đồng Linh, Nam Dương, Ngọc Minh

 1. Harry Potter 1 - Hòn Đá Phù Thủy (17 phần)
 2. Harry Potter 2 - Phòng Chứa Bí Mật (18 phần)
 3. Harry Potter 3 - Tù Nhân Ngục Azkaban (22 phần)
 4. Harry Potter 4 - Chiếc Cốc Lửa (39 phần)
 5. Harry Potter 5 - Hội Phượng Hoàng (38 phần)
 6. Harry Potter 6 - Hoàng Tử Lai (30 phần)
 7. Harry Potter 7 - Bảo Bối Tử Thần (37 phần)

0 comments:

Post a Comment

 
;