Monday 16 April 2012

Trang Trí - Thanh Long Cam

Sẵn có vài trái cam và thanh long, Tứ Diễm cắt ra đĩa nhìn như vầy nè.


Đơn giản hén


Mời xem thêm các bài viết:

0 comments:

Post a Comment

 
;