Tuesday 13 March 2012

Vài Kiểu Giỏ Hoa

Trong bài viết nầy là vài kiểu hoa vải do Tứ Diễm cắm theo ngẫu hứng.


Xin mời xem tiếpĐây là giỏ hoa Tứ Diễm làm mừng Tân Gia một người bạn. 


Hôm đó Tứ Diễm chỉ có hai tiếng để vừa cắm hoa vừa làm một ổ bánh rồi còn sửa soạn đi dự tiệc nên chỉ cắm đơn giản vậy thôi.Còn đây là giỏ hoa làm cho Flower Girls trong tiệc cưới một người thân trong gia đình.


Tứ Diễm sẽ mang thêm hình một số kiểu hoa khác vào sau

0 comments:

Post a Comment

 
;