Sunday 18 March 2012

Thermal Cooker - Video clips Part 1

Thermal Cooker là một phát minh rất hữu ích trong việc nấu ăn thường ngày, vì tiết kiệm được năng lượng, tiết kiệm thời gian đứng canh bếp cũng như rất an toàn trong việc xử dụng.  Có thể xem thêm chi tiết trong bài viết Thermal Cooker để hiểu rõ hơn nếu chưa dùng hay nghe qua.  


Trong bài viết nầy, Tứ Diễm đăng một số video clip chỉ dẫn nấu các món ăn dùng Thermal Cooker.  Nếu muốn xem thêm cách làm các món khác, xin mời ghé xem trong các bài viết:


VIDEO CLIPs (sưu tầm)


Cách nấu gà dùng thermal cooker


Carrot CakeLamb Curry (Cà ri thịt Cừu)Beef Bourguignon

Yunnan Steam Pot Chicken

Mussaman Duck Curry

Plum Pork Noodle

Chinese Five-Spice Spare Ribs

Chicken Curry

Chinese Spicy Braised Beef


Meat Stew

Chilli Con Carne

Pokey Noodles


Steak and Kidney Pudding


Turks and Caicos Conch ChowderChinese Oxtail Stew

0 comments:

Post a Comment

 
;