Tuesday 13 March 2012

Cá Salmon Nướng

Đằng nào cũng đã lỡ mua cái Flavorwave Turbo Oven nên đành phải tìm việc để "hắn ta" làm việc smilie    Đây là món Cá Salmon Nướng.   Cho ớt vàng (yellow pepper) "quá giang" chung với cá, kết quả như trong hình.


smilie  Flavorwave Turbo Oven cũng tương tự như Nu-Wave Oven, chỉ nướng vàng ngon một mặt trên.   Phải trở mặt sau khi nướng.    Và phải rửa vỉ nướng cùng thau thủy tinh bên ngoài nên cũng chẳng gọn lẹ gì như khi xem quảng cáo.   Thậm chí Tứ Diễm thấy mất công hơn so với dùng mini convection mini oven smilie

0 comments:

Post a Comment

 
;