Sunday 18 March 2012

Thermal Cooker - Video clips Part 2

Thermal Cooker là một phát minh rất hữu ích trong việc nấu ăn thường ngày, vì tiết kiệm được năng lượng, tiết kiệm thời gian đứng canh bếp cũng như rất an toàn trong việc xử dụng.  Có thể xem thêm chi tiết trong bài viết Thermal Cooker để hiểu rõ hơn nếu chưa dùng hay nghe qua.  


Trong bài viết nầy, Tứ Diễm đăng một số video clip chỉ dẫn nấu các món ăn dùng Thermal Cooker.  Nếu muốn xem thêm cách làm các món khác, xin mời ghé xem trong các bài viết:


VIDEO CLIPs (sưu tầm)

Corn Beef
 


Brown Rice with Vegetarian Fish

Chinese Glutinous Rice

 
Vege Bake

 
Chinese Yam and Sweet Corn Soup

 
Cooking Chicken

 
Roast Beef

 

Fruit Cake

Lamb Shanks in Red WineBBQ Red Wine Rib Rack


Camp Oven Volcanon Carrot ChowderChicken Cooked with Rice and Beans


 Rendang Chicken

Quick Fix Lamb
Fish Cooked on the Beach

Chúc làm thành công nha.

0 comments:

Post a Comment

 
;