Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Họa - Người Và Tôi


            NGƯỜI VÀ TỒI

        Người đi ngàn dặm ruổi rong
     Tôi về ấp ủ một nong tơ buồn
        Người đi vui với gió sương
     Tôi về nhặt chiếc lá vương bên thềm
        Người đi ngày mãi dài thêm
     Tôi về ngắm ánh sao đêm lạc loài
        Người đi như áng mây bay
     Tôi về dõi mãi dáng ai cuối trời
        Người đi góc biển chân trời
     Tôi về dạo bước chợ đời cô liêu
        Người đi gió thổi hiu hiu
     Tôi về gió bỗng đổi chiều lạnh tanh
        Người đi hồ nước kém xanh
     Tôi về nghe sóng vỗ gành đá quen
        Người đi còn nhớ hay quên?
     Tôi về nghe gió gọi tên của người...

     -oOo-

      Người đi mang một nụ cười
  Người về nhớ một đêm trời vắng sao
      Người đi nhớ thác rì rào
  Người về mơ cánh chim cao vút trời
      Người đi mơ mãi chơi vơi
  Người về nhờ sóng chuyển lời riêng ai
      Người đi nhớ ánh ban mai
  Người về nhớ buổi chiều dài ruổi rong 
      Người đi gửi một tấm lòng
  Người về tặng cả cõi lòng cho ai
      Người đi đi mãi đi hoài
  Người về về lại đường dài cô liêu...

          Tứ Diễm - July 19, 1995

             ~~~~~~~~~

           NGƯỜI VÀ TÔI II

        Người đi có một lần thôi
     Phần tôi ở lại ôm lời nhớ thương
        Người đi đời lẫn gió sương?
     Phần tôi ở lại là vương vấn nhiều
        Người đi người tránh cô liêu
     Phần tôi ở lại đếm chiều lẻ loi
        Người đi như cánh chim trời
     Phần tôi ở lại cạnh đời quẩn quanh
        Người đi tranh với lợi danh
     Phần tôi ở lại loanh quanh ngỡ ngàng
        Người đi tìm cuộc vinh quang
     Phần tôi ở lại chả ham muốn gì
        Người đi... người đã ra đi
     Phần tôi ở lại ôm ghì phần tôi...

 -oOo-

        Người đi xin chúc người vui
     Người về hy vọng người thôi kiếm tìm
        Người đi tôi hiểu người thêm
     Người về tôi đón bằng đêm hẹn hò
        Người đi thiên hạ nhỏ to
     Người về xin hãy sống cho riêng mình ...

     Song Vinh - Dec. 15, 1998
     (Họa bài Người và Tôi của Tứ Diễm)

0 comments:

Post a Comment

 
;