Saturday 12 November 2011

Thơ - Hỏi Em

  HỎI EM

  Em có bao giờ chợt thoáng bâng khuâng
  Nửa mong, nửa tránh tình yêu lại gần?
  Em có bao giờ chợt thoáng phân vân
  Khi hồn đắm đuối cơn say ngật ngần?


  Em có bao giờ chợt thoáng vu vơ
  Khi tim bừng cháy đam mê dại khờ?
  Em có bao giờ chợt thoáng ngu ngơ
  Tin người tuyệt đối, yêu không ngần ngừ?


  Em có bao giờ chợt thoáng đam mê
  Để rồi bừng giấc, đau thương tràn về?
  Em có bao giờ hồn bỗng tái tê
  
  Khi tim quặn thắt cơn đau não nề?

  Em có bao giờ tỉnh giấc đêm thâu
  Nghe hồn rạn vỡ, nghe tim ngập sầu?
  Em có bao giờ nghe gió lao xao
  Như than, như tiếc tình yêu nhạt mầu?


  Em có bao giờ nhẹ hứng sầu rơi,
  Và đong vị đắng chua cay rạn rời?
  Em có bao giờ hồn mãi chơi vơi
  Lẻ loi lạc bước phiêu du chợ đời?


  Em có bao giờ ánh mắt mông lung
  Vu vơ cười dấu niềm đau lặng thầm?
  Em có bao giờ hồn bỗng giá băng
  Chôn đời vào chốn hư không lạnh lùng?


  Em có bao giờ chợt nhớ tới không
  Một lần tình đắng chua cay ngập hồn?
  Em có bao giờ còn nhớ nữa không
  Hay là gió đã cuốn trôi bềnh bồng?


 Tứ Diễm  - Oct. 3, 1995

0 comments:

Post a Comment

 
;