Wednesday 30 November 2011

Thơ - Vần Thơ Tháng Ba

Vần Thơ Tháng Ba
Thương Gửi Mẹ
Tứ Diễm


Vần thơ tháng Ba kính dâng Mẹ
Thay lời chúc thọ của riêng con
Mong đáp đền tình Mẹ vuông tròn
Đã lo lắng cho con bao năm tháng...

Vần thơ tháng Ba tuy thật ngắn
Khi so với tình Mẹ cho con,
Nhưng chân thành viết bởi lòng con
Từng dòng chữ thành bài thơ nhỏ...

Vần thơ tháng Ba đọc thật dở
Con vụng về ráng ghép chữ thành thơ
Khi muốn tả tình Mẹ vô bờ
Nhưng con chẳng tài nào tả nổi..

Vần thơ tháng Ba thay lời nói
"Yêu Mẹ nhiều", Mẹ có biết không 
Thay những lời con dấu tận đáy lòng
Con chỉ nghĩ, nhưng lại không nói..

Tứ Diễm - March 07, 1994

0 comments:

Post a Comment

 
;