Friday 18 November 2011

Thơ Vui - Ghét

GHÉT

Ơ, tự dưng sao mà ghét, ghét lạ
Ghét quá chừng , ghét lắm lắm cơ
Ghét thiệt nhiều mà cũng thật vu vơ
Ghét chẳng hiểu vì sao lại vậy
Ghét quá sức, người mơ đã thấy
Ghét thiệt nhiều, nhiều quá sức đi
Ghét ai chừ , ghét ai chừ hỉ?
Ghét người mô bên tê rứa nì
Ghét quá chừng, răng chọc hoài chi
Ghét quá đó, người bên tê nớ
Ghét là ghét, răng hỏi kỳ rứa :
            "Ghét là thương, đúng vậy không O?"
Ghét quá chừng, biết đáp răng chừ?
Ghét quá mức, chẳng thèm ừ, hử....
Ghét người mô ở bên đàng nớ
Ghét người mô dị thiệt đó nờ
Ghét nên ngồi viết vẩn , viết vơ
Ghét thiệt nhiều cho riêng ai nớ...


Tứ Diễm - Jan 30, 94
(tặng cho những người thích được ghét)

0 comments:

Post a Comment

 
;