Friday 11 November 2011

Thơ - Mộng Bình Thường

MỘNG BÌNH THƯỜNG

Xin người một chút bình an
Mong đừng khiến giấc mộng lành chia phôi
Biển đời vốn đã nổi trôi
Cần chi gieo sóng
Xa xôi
Tội tình.

Bóng mờ úa kiếp nhân sinh
Tê mê trái đắng nhận chìm cõi mê
Hoa khoe sắc, bướm tụ về
Mê cung huyền ảo
Não nề đau thương

Mơ chi một thoáng tơ vương
Ru hồn vào chốn đoạn trường trái ngang
Trả đời những nỗi dối gian
Chỉ mong hai chữ
           bình an
                   yên lành...

Tứ Diễm
Sep. 24, 1999

0 comments:

Post a Comment

 
;