Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Họa - Ba Ngòi

Ba Ngòi Tức Cảnh
Một ngòi, một ngòi, lại một ngòi
Ơ kìa anh Hòa lội loi ngoi
Rửa chân cá chết trôi lổn ngổn
Phơi đùi hơi bốc mùi hôi hôi
Xưa Du đốt thuyền nhờ sức gió
Nay Hòa diệt cá chẳng cần mồi
Vậy sánh cùng hỏa công Xích Bích
Khí công Ba Ngòi nào kém hơi?


Học Trò - Aug. 3, 1994

~~~~~~~~~~~

Bài họa Ba Ngòi Tức Cảnh của Học Trò

Phá đâu không phá, đến Ba Ngòi
Thấy cá ngoi, người cũng đòi ngoi
Tay kia co duỗi, bùn thêm vẩn
Chân nọ vẫy vùng, nước thậm hôi
Châu rời Hợp phố vì thù ác
Cá bỏ Ba Ngòi, dẫu tiếc mồi
Khổ lắm ngư ông ra sức lưới
 Hoài công, cá chẳng thấy tăm hơi


Hậu học Vũ Mộng Lan đề (8/94)
Kính cẩn nhờ Lĩnh tiên sanh và vktl tiên sanh chỉ ráo...


~~~~~~~~~~~

Tiên cô sao cũng đến Ba Ngòi
Xác thánh mà sao lội chẳng ngoi
Chẳng lẻ chán chường miền "Cực Lạc"
Hay là nhung nhớ "chốn tanh hôi"
Chuyện xưa quyết dứt người từng nói
Hận cũ chưa quên? cá "tiếc" mồi?
Người đã vui Châu về Hiệp phố
Sao còn tha thiết chuyện tranh hơi


Nay kính
Học Trò


~~~~~~~~~~~

 Có lẽ Tiên Cô ghé Ba Ngòi
 Vì thương những kẻ lội loi ngoi
 Muốn rước chúng sinh về Cực Lạc
 Mơ cầu trần thế bớt tanh hôi
 Trần gian hệ lụy vì lời nói
 Cực Lạc thung dung bởi chê "mồi"
 Thế nhân nếu đã châu hiệp phố
 Tiên nữ can chi phải tranh hơi?


  Tứ Diễm - Aug 12, 1994
 
(họa theo cho vui thôi, hổng có ý gì khác à nghen) 
(giữ nguyên chữ cuối mỗi câu bài của Học Trò)

~~~~~~~~~~~

Cá chép cầu cứu Tiên nữ

Cứu tui! Tiên nữ động Ba Ngòi
Bể khổ vô tình (1), tui ngóp ngoi
Cực Lạc, chốn mô?  Tui thích lắm
Sông này, tui đã sợ mùi hôi
Được cùng Tiên nữ Châu về Phố
Tui sẽ thề "chê nước bỏ mồi"
Ủa, ủa, sao người lo dọt mất
Đằng vân mà lại dùng xe hơi?


Học Trò - Aug 16, 1994
(TD ui, đối hết nổi rùi, chỉ họa thui) 

(1) bể khổ = đời
vô tình = không tình yêu
bể khổ vô tình = đời không tình yêu


~~~~~~~~~~~

Ngư Ông nói với Cá Chép

Đã trót sinh ra chốn Ba Ngòi,
Vô tình (1) cũng ráng mà ngóp ngoi
Cực Lạc xa xôi, xa lắm lắm
Ba Ngòi gần gũi, dẫu... hơi hôi
Cá ơi, sao ước chi về Phố?
Sông hỡi, cớ sao cá bỏ mồi?
Chán thay, cá đã toan trốn mất
Mai mốt, ta đành... uống (2) cầm hơi...


Tứ Diễm - August 20, 1994
(đối lại, giữ nguyên chữ cuối mỗi câu nữa nè)


(1) Vô Tình xin hiểu theo nghĩa nào cũng được
(2) Uống nước lã cầm hơi để đỡ đói, chứ không phải uống beer đó nghen

0 comments:

Post a Comment

 
;