Saturday 12 November 2011

Thơ - Chợ Đời

CHỢ ĐỜI

Muôn vẻ, muôn màu chốn chợ đời
Người bán, kẻ mua, người ghé coi
Hối hả, rộn ràng hàng đông khách
Ỉu xìu, ủ rũ quán vắng người


Muôn sắc, muôn hương chốn chợ đời
Người giành, kẻ giựt mãi chẳng thôi
Đuổi theo danh lợi nhiều người thích
Đùa giỡn tình yêu lắm kẻ chơi


Muôn ý, muôn người chốn chợ đời
Kẻ ghét, người thương thế mới vui
Danh lợi, bạc tiền là chi nhỉ?
Cớ sao lắm kẻ cứ ưa đòi?


Muôn vạn người qua chốn chợ đời
Ai người thành thật, ai giỡn chơi?
Ai kẻ tri âm, ai bè bạn?
Ai biết tìm ai giữa chợ đời?


Tứ Diễm - June 7, 1995

0 comments:

Post a Comment

 
;