Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Hoạ - Đường Muối Thi

ĐƯỜNG ... MUỐI THI

Cũng muốn làm thơ đúng luật đường
Ngặt vì  ít chữ kém từ chương
Cho nên nhắm mắt phun lời dại
Đành phải giả mù khéo nói cương
Múa bút thi nhân tài văn cú
Tà ngòi Lạc Việt  rắn thành lươn
Bao năm mơ ước cùng thiên hạ
Viết chẳng ra câu nghĩ chán chường 


LacViet - Feb 6 2007, 04:06 PM

---oOo---

Chẳng muối thì thôi cũng chẳng "đường"
Bấy lâu quên hết chuyện văn chương
Ai chê, đáp khẽ: "Vâng, tôi dại"
Kẻ trách, cười xòa: "Dạ, tớ cương"
Chữ nghĩa vụng về, sai pháp cú
Ý từ rơi rụng, lẩn như lươn...
Bốn mùa luân chuyển Xuân rồi Hạ
Ta cứ việc ăn chẳng chán chường


Tứ Diễm - Feb 7 2007, 05:59 AM
(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu của LacViet)

0 comments:

Post a Comment

 
;