Saturday 12 November 2011

Thơ - Mưa Phùn

    MƯA PHÙN

    Mưa phùn ngoài cửa sổ
    Trêu người tập làm thơ
    Mưa phùn nhoè trang vở,
    Mua phùn đọng rèm mi


    Mưa phùn ở bên ni,
    Mưa phùn qua bên nớ,
    Mưa phùn ơi có nhớ?
    Có người chờ bên tê


    Mưa phùn ướt lối về,
    Mưa phùn đan tóc rối,
    Mưa phùn phủ kín lối,
    Mưa phùn lạnh bờ vai


    Ơ kìa, sao nghĩ mãi
    Vẫn chẳng được dòng thơ
    Viết, xoá, đầy trang vở
    Mưa phùn cười em chi?


    Viết chi bi chừ hỉ?
    Những dòng chữ vu vơ
    Đọc nghe thật dại khờ
    Nào dám gọi là "thơ"


    Tứ Diễm    Nov. 18, 1993

0 comments:

Post a Comment

 
;