Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Họa - Lòng

           CHÁO LÒNG

Chiều này tạm đãi bát cháo lòng
Bắc bếp hầm xương mãi chửa xong
Gạo khuấy nhừ tơi mong mong đợi
Dồi chiên cháy cạnh ngóng ngóng trông
Bao tử không đầy tiêu hào kiệt
Túi tiền rỗng tuyếch mất dáng hồng
Thơ không ăn được sao no bụng
Chữ tình khó nuốt chết không


Chữ tình khó nuốt chết như không
mời bạn dùng tạm bát cháo lòng
Dạ đói cồn cào không muốn bước
Tay run bủn rủn , chẳng thèm trông
Ta đói ta lăn vào lửa đỏ
Người no người đến chốn mơ hồng
Thánh nhân đã dậy tiên vi thực
Dẫu khoan dẫu vội , đợi ăn xong


Lý Đồng [ mời ]

~~~~~~~~~~~~~

RỐI LÒNG

Được thưởng đãi ăn, ấm cả lòng
Nhưng mà nghĩ mãi vẫn chưa xong
Dẫu không mong muốn ai kia đợi
Cũng chẳng ước ao người nớ trông
Nặn óc bóp đầu riết sức kiệt
Xoa cằm bứt tóc trơ da hồng
Muốn tìm món lạ ngon dằn bụng
Chẳng biết chủ nhà có chịu không ?


Chẳng biết chủ nhà có chịu không
Phân vân lòng khẽ hỏi thầm lòng
Thực đơn thảo sẵn, e chân bước
Khách khứa mời xong, ngại mắt trông
Dăm bận được khao, vận chắc đỏ
Đôi phen thết bạn, số còn hồng
Chỉ mong gia chủ đãi xơi thực
Danh sách món ăn ắt sẽ xong


Tứ Diễm - Aug 1, 2000
(họa, giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)


~~~~~~~~~~~~~~

HẾT .....LÒNG


Đó đáp , đây như mở tấm lòng
Ba chân bốn cẳng chạy lo xong
Bào ngư, vi cá không cần đợi
Mực , yến , tôm , cua khỏi phải trông
Chỉ ngặt phượng , rồng tương truyền ....kiệt
Hiềm vì công gấu vắng dấu hồng
Nhan sâm có đủ đầu , chân , bụng
Chớ vịn vào đấy trả lời khôngChớ vịn vào đấy trả lời không
Hàng mua trả lại dễ mất lòng
Xin mời chư vị mau chân bước
Chớ để chủ nhà dõi mắt trông
Linh đình khai tiệc khui vang đỏ
Thân thích cụng ly uống rượu hồng
Không thơ chẳng phú nếu vô thực
Ăn uống no đầy mọi chuyện xongLý Đồng


~~~~~~~~~~~~~

DỐC ... LÒNG

đã vậy thì xin nói thật lòng
thực đơn trăm món đã kê xong
bào ngư, vi cá,... lai rai đợi
mực, yến, tôm, cua, ... nhấm nháp trông
chả phượng, nem công đãi tuấn kiệt
gan rồng, tay gấu thết quần hồng
nhân sâm ngàn tuổi mới vừa bụng        
chẳng biết chủ nhà liệu được không ?


chẳng biết chủ nhà liệu được không ?
chỉ e quấy rối khiến phiền lòng
thân bằng bạn hữu vui vui bước
hải vị sơn hào hớn hở trông
đủ loại rượu ngon: vang, trắng, đỏ
muôn mầu sắc đẹp: lục, vàng, hồng
phải chăng lộng giả thành chân ... thực
đợi được đáp lời, tiệc chắc xong  


Tứ Diễm - Aug 2, 2000
(họa, giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)


~~~~~~~~~~~~~~

THÌ ... LÒNG

khẩu động do tâm tận đáy lòng
Ăn chơi ăn thật , muốn là xong
Chỉ ngại đi mời xong ngồi đợi
Đang e nấu nướng sẵn đứng trông
Đãi đằng quân tử dù lực kiệt
Nghênh tiếp sĩ phu dẫu quần hồng
Nào ai lấy thước đo trong bụng 
Nói có là có chẳng nghiã không


Nói có là có chẳng nghiã không
Quí tại văn thơ , quí tấm lòng
Dặm trường sương gió ai ngại bước
Kề cận cạnh nhà kẻ sợ trông
Vận may cũng có như " Số Đỏ "
Minh ngộ hẳn nhiên tại tâm hồng
Giả chân , chân giả , đây chân thực 
Một phát " phone ring " đặt tiệc xong


Lý Đồng

0 comments:

Post a Comment

 
;