Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Họa - Tình Hồng Trần

Tình Hồng Trần

Tình hồng trần mong-manh dễ vỡ
Mộng phù du mấy thưở bền lâu
Ân tình thệ hải thâm sâu
Oan gia chẳng nhớ mấy câu sáo từ

Khi ngoảnh mặt đời như đau khổ
Phút nhìn về tự cổ chí kim
Theo lời Đức Phật kiếm tìm
Tự mình thoát khỏi ngục chìm bóng đen

Diệu Tâm
ngày 25/ 7/ 2K10

(Xin tặng cho những ai còn đang đau khổ trong tình Hồng Trần
Xin hãy cố bước ra khỏi Mộng Phù Du)
 
 
 
Mộng tuy đẹp vẫn thường tan vỡ
Mơ ước nhiều mấy thuở được lâu
Cho dù tình cảm bao sâu
Khi thay đổi dạ quên câu giã từ

Càng vương vấn chừng như sầu khổ
Cố cưỡng cầu: biển khó mò kim
Can chi phải ráng sức tìm
Tĩnh tâm sẽ rõ: nổi - chìm - trắng - đen

--- Tứ Diễm - Aug. 8, 2010

(họa theo thơ của sis Diệu Tâm giữ nguyên vần và chữ cuối mỗi câu)
 
 
 
 
 
Đời là thế chẳng còn chi nuối tiếc
Mặc kệ đời xoay vận với rủi may
Xá chi đâu một chữ nghĩa vơi đầy
Nhắm con mắt ngẫm tình đời đen bạc


--- NgayTho - Jul 26 2010, 08:15 AM


 

Đời vẫn đẹp, cớ sao lại chẳng tiếc
Có lúc xui, cũng có lúc gặp may
Đời biển dâu khi cạn, khi tràn đầy
Cứ tận hưởng, mặc thói đời khinh bạc
 
-- Tứ Diễm - Aug. 8, 2010
(họa theo thơ của sis NgayTho, giữ nguyên vần và chữ cuối mỗi câu)

 
 

 

0 comments:

Post a Comment

 
;