Friday 18 November 2011

Thơ Vui - Tình Assembly

  Tình Assembly
  Tình anh đó như "infinite loop".
  Chỉ vì em, anh "move" mãi chẳng ngừng
  Trái tim anh vẫn "push", "pop" không ngưng
  "Load" tâm tình kết nên bài thơ ngắn.
  "Instruction" dẫu rằng dài hay vắn,
  "Overflow", "carry set" chẳng màng
  Trái tim anh luôn luôn mãi "branch" ngang
  "Jump" thẳng tới phương trời thương bên nớ.
  Tình rộn ràng "or" tình sẽ tan vỡ ??
  Còn tùy theo những tín hiệu "return".
  Anh "exchange" trọn vẹn cả tâm hồn
  Không cần biết đến "ađressing mode".
  Hãy "ađ" dùm cho anh thêm điểm tốt
  "Multiply" theo cấp số tình yêu.
  Đừng "compare" tính toán thiệt hơn nhiều,
  "Shift" theo nhịp trái tim mình, em nhé.
  Thấy tật xấu, em nhớ "clear", đừng kể
  Chỉ "extend" ưu điểm gấp bội thêm,
  Rồi "link" cùng những kỷ niệm êm đềm
  Mình đã "swap" cùng nhau từ thuở nớ.
  Lưới tình yêu "trap" đôi ta vào rọ
  Trói đời nhau theo "logic" trái tim:
  Em - trung tâm.  Anh "rotate" - vệ tinh.
  Tình mình chẳng bao giờ "stop", em nhỉ?

 Tứ Diễm - Oct. 31, 1997

0 comments:

Post a Comment

 
;