Friday 11 November 2011

Thơ - Ảo Vọng

ẢO VỌNG

Người ở bên tê.  Ta, chốn ni
Lãng đãng vần thơ.
Thật diệu kỳ
Ừ, xa. 
Xa lắm nhưng gần gũi
Ngỡ lạ mà quen. 
Quen
Lạ chi...


Người ở phương nao
Ta, vẫn đây. 
Ngu ngơ dõi mãi cánh chim bay
Muốn níu
Lại e
Ngoài tầm với
Ngoảnh mặt
Chẳng đành.
Ôi, khó thay....


Tứ Diễm - May 24, 1999

0 comments:

Post a Comment

 
;