Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Họa - Táo Thán

    TÁO THÁN
    
THƠ


    Hăm Ba tháng Chạp mỗi năm
    Là ngày các Táo xăm xăm về chầu
    Hăm Ba tuần trước, Táo rầu
    Đã toan hưu trí, dè đâu hổng thành
   
    Phen này, phải kiện trời xanh
    Cớ sao xử ép, nỡ hành hạ tui ?
    Người ta diện đẹp ngất trời
    Riêng tui, xó bếp lui cui suốt ngày ?
    Nỗi lòng hỏi có ai hay
    Ai ưng nhận chức, tui đây trao liền...

    Được ăn, được diện là tiên
    Được mang chức Táo, có tiền cũng chê

    Tứ Diễm   
(Táo Âu Cơ hổng có lương)


--oOo--

HỌA   

    Làm Táo bay tận Trời xanh
    Mà rên dzữ dzậy, sao đành rì thai (retired)
    Nếu mệt thì viết lai rai ...
    Vài câu mỗi bữa, chuyện dài. Đừng nhanh 
    "Sống để Ăn" chính chuyện hay
    Còn "Ăn để Sống" có ngày mất vui 
    Táo ơi! sao lại xưng "tui"
    Lời sao tủi tủi ....phanh phui giải bày 
   
    Có tiền trong túi mới "fê"
    Không tiền mà diện coi bề không yên
    Táo ơi... Xin Táo đừng phiền.
    Tô son ...Make up ...cười duyên đi mà
   
    cbbd

     --oOo--

 THAN TIẾP

    Từ ngày làm Táo Âu Cơ
    Lương chưa được lãnh.  Chắc chờ... kiếp sau

    Một năm thấm thoát qua mau
    Lại lo lật đật góp câu, lựa vần
    Hăm Ba tháng Chạp ... đằng vân
    Tâu trình Thượng Đế chuyện gần, chuyện xa
    Nêm thêm mắm muối mặn mà
    Cho nên lá sớ, ái chà, nặng ghê
    Khổ thân Táo phải kéo, lê,
    Vừa lôi, vừa gánh, mệt ê cả người
    Nhưng mà Táo vẫn phải cười,
    Phải lo đọc sớ không Trời lại la

    Khổ thân Táo lắm đó mà,
    Ai thương thì cứ tặng quà Táo Âu Cơ
       
    Tứ Diễm    
(Táo Âu Cơ hổng có lương than tiếp)
       

         --oOo--

    Bài thơ gởi Táo Âu Cơ

    Hăm Ba các Táo về Trời
    Nhưng rồi khám phá... rụng rời chân taỵ
    Rằng hay năm những gần đâỵ
    Âu Cơ Táo đẹp, mặt mày dễ thương
    Văn hay, chữ giỏi lạ thường!
    Ngọc Hoàng thấy cũng "ớn xương" đề phòng
    Nghĩ lòng đổi lệ cho xong
    Thời đại điện tử...Táo  "Hồng" đâu sao!
    Miễn là ăn mặc bảnh baọ
    "Make-up" cho đẹp ai nào dám chê
    Cop po ret Jet (Corporate AirJet) bay về
    Táo ông lớp lớp mải mê ... quên chầu
    Trình rồi nếu chẳng về maụ
    Lượn qua, lượn lại ... điên đầu Táo ông 

    Thiên Đình mà thiếu Má Hồng.
    Thì Thiên Đình ấy chắc không vui gì ....
  
   
cbbd   
(Fá Táo Âu Cơ tí )

0 comments:

Post a Comment

 
;