Friday 18 November 2011

Thơ Vui - Vịnh Tô Phở

Thơ Đường .. phèn:

   VỊNH TÔ PHỞ

   Một tô đặc biệt, nước trong veo,
   Tái, sách, gân mềm, xương sụn teo
   Nhấm nháp nước dùng thử một tí,
   Ào ào quơ đũa xơi vèo vèo
   Thịt hồng, bánh trắng, hành xanh ngắt
   Gân tía, gầu vàng, ớt đỏ teo
   Muốn nhịn bớt ăn nhưng chẳng được
   Phát phì, ai thấy cũng lèo bèo


   Tứ Diễm   (nhại theo bài Thu Điếu của cụ Nguyễn Khuyến, giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)


---oOo---


Nguyên tác:  
   THU ĐIẾU

   Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
   Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
   Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
   Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
   Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt
   Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo
   Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
   Cá đâu đớp động dưới chân bèo


   Nguyễn Khuyến

0 comments:

Post a Comment

 
;