Friday 11 November 2011

Thơ - Biển, Tôi và Tiếng Vọng

BIỂN, TÔI và TIẾNG VỌNG

BIỂN
Biển đời dậy sóng mông lung
Vỡ tan bến mộng mịt mùng cõi mê. 
Lỡ mai...
Đứt mối tơ se
Thả theo gió nỗi đam mê ngật ngần


TÔI
Ngu ngơ.  Mơ giấc mộng tàn
Sương sầu héo hắt vắt ngang lưng trời
Men tình chưa kịp nhấp môi.  Ơ hay, đắng chát
Tỉnh rồi tình
                         bay...


VÀ TIẾNG VỌNG
Lang thang giữa cõi sa mù. 
Cánh chim hạnh phúc ngần ngừ vụt bay
Hương yêu nhẹ thoảng đâu đây.  Bỗng dưng trở đắng
Hồn day dứt buồn....


Tứ Diễm
1999

0 comments:

Post a Comment

 
;