Friday 11 November 2011

Thơ - Gửi Người Yêu Dấu

Gửi Người Yêu DẤU

Quen nhau HUYỀN ảo như mơ
Vô tình CHẤM phá điểm tô tranh đời
Ngập ngừng chưa HỎI một lời
Tơ lòng trĩu NẶNG rối bời tâm cang

Gặp nhau - đời bỗng VẠCH NGANG
Vung tay PHẨY sạch dối gian lọc lừa
NGÃ mình lạc cõi ngu ngơ
Hồn bâng khuâng giữa đôi bờ SẮC không

Thương nhau KHÔNG DẤU được lòng
Đôi tim - HAI CHẤM lửa hồng - cùng reo
Mặc đời CHẤM LỬNG lơ theo
Đan tay GẠCH NỐI tình nghèo trăm năm

Yêu nhau MỞ NGOẶC sang trang
Viết thiên tình sử XUỐNG HÀNG hư vô...


Tứ Diễm - Apr. 13, 2000

0 comments:

Post a Comment

 
;