Friday 11 November 2011

Thơ - Vấn Lòng

VẤN LÒNG

ừ thì cũng chuyện trái tim
ngu ngơ dõi mãi cánh chim cuối trời
ừ thì tơ rối lòng thôi
cớ sao dạ mãi bồi hồi chẳng yên
ngỡ rằng mật ngọt triền miên
nào hay ruột đắng ưu phiền...
lặng câm.
can chi trách kẻ vô tâm
biển đời hoang phế sóng thầm xót xa
bâng quơ gẩy khúc tỳ bà
ru hồn tiều tụy, ru ta tội tình...
quản bao tử bệnh lão sinh
thả hồn theo lá lách mình theo hoa ...
vẩn vơ ta cật vấn ta
phải chăng gan óc nhạt nhòa theo mây?
chắt chiu cẩn thận bấy nay
lòng ta vẫn tạc dạ dầy chuyện xưa
vấn lòng biết mấy cho vừa
đoạn trường một khúc duyên thừa, thế thôi...


Tứ Diễm - Jun. 18, 2003
(mỗi câu đều có tên ít nhất một bộ phận trong cơ thể)


chú thích:
* tâm (tim = heart)
* can (gan = liver)
* tỳ (lá lách)
* phế (phổi = lung)
* tụy (tụy tạng = tuyến tụy = pancreas)
* cật (thận = kidney)
* dạ dày = bao tử (stomatch)
* gan óc = lòng dạ, trí óc
* trường = tràng = ruột
* vấn = hỏi / cuốn (cuộn) chặt lại

0 comments:

Post a Comment

 
;