Friday 11 November 2011

Thơ - Dõi Bóng

DÕI BÓNG

Lần qua sa mạc cuộc đời,
Nghe hồn bỏng rát rã rời xót xa
Gió lùa tan mộng gấm hoa
Nắng thiêu kỷ niệm, nhạt nhòa tương lai

Lần qua sa mạc đời ai,
Nghe hồn quặn thắt, đắng cay trĩu sầu
Trầm luân một thuở biển dâu
Mênh mông quạnh vắng còn đâu dấu tình

Lần qua sa mạc đời mình,
Nghe hồn lặng dõi bóng hình vu vơ
Cát hờn, vùi lấp mộng mơ
Ừ thôi, vĩnh biệt ngu ngơ thuở nào ...

Tứ Diễm - Aug. 28, 2007

0 comments:

Post a Comment

 
;