Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Hoạ - Thơ Đường Thành... Muối

THƠ ĐƯỜNG THÀNH ... MUỐI

Thơ đường không thỏa thành thơ muối
Ráp vận không xong đành ráp cuội
Không bạc thiếu tiền xơi ổi chua
Thiếu tiền không bạc đành ăn chuối
Thơ Đường khó nuốt lại chua lè
Lục bát ngon lành như tôm lụi
Viết đại vài câu tặng bạn xa 
Xin đừng chê dở mà thêm hối


LacViet - Feb 7 2007, 12:52 PM

---oOo---

mật đường không chọn, lại ưng muối ?
chẳng lẽ thích xơi mầm... đá cuội ? (*)
thế cuộc trái ngang, đắng chát chua
biển đời xuôi ngược, dập bầm chuối
dối gian muốn giấu, cứ... thè lè
sự thật cố che, chẳng thể lụi
đã trót trầm luân nơi xứ xa
còn chi tiếc nuối, còn gì hối?


Tứ Diễm - Feb. 7, 2007
(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu thơ của bác Lạc Việt)


(*) mầm đá = lấy ý từ truyện Trạng Quỳnh hầm mầm đá cho chúa Trịnh ăn đó mà 

0 comments:

Post a Comment

 
;