Friday 18 November 2011

Thơ - Tình Cát Biển

      TÌNH CÁT BIỂN

       Em viết tình ai trên cát biển
       Còn tình tôi em nỡ liệng nơi nao 
       Biển vô tình xua sóng rì rào
       Cuốn trôi cả  tình tôi ra biển cả ....


       Em viết tình ai trên vạn ngã
       Còn tình tôi em lại chả nhớ cho
       Gió thản nhiên đùa lá nhở nhơ
       Sao nỡ xoá tình tôi thế nhỉ ?


       Em kể tình ai bằng lời thủ thỉ
       Riêng tình tôi để .. rỉ trong rương
       Chuột đùa vui làm bạn cùng đường
       Rồi tha cả tình tôi dzìa... làm ổ


       Vẫn yêu em, dù biết là sẽ khổ....
       Vẫn chờ em, dù đời dở dang buồn....
       Vẫn mong em, dù sóng vùi dập luôn....
       Vẫn đợi em, dù em thường quên lãng....


       Tứ Diễm - July 26, 1995
       (viết dùm... ai đó)

0 comments:

Post a Comment

 
;