Friday 11 November 2011

Thơ - Hư Ảo

HƯ ẢO

1.
Từ độ làm thơ lãng đãng sầu
Nỗi buồn chợt ghé.  Chẳng vì đâu
Tóc mơ đan rối đời
Hư ảo
Sợi đắng u mê trĩu nhánh sầu...


2.
Từ độ làm thơ tập nhớ nhung
Biển lòng chợt dậy sóng
Chập chùng
Tơ sầu muôn mối se càng rối
Nửa muốn chắt chiu nửa ngại ngùng...


3.
Từ độ làm thơ bỗng bâng khuâng
Dở say dở tỉnh. Mãi lâng lâng
Bầy thơ giữa chợ đời gian dối
Toan thả lại e
    lấm bụi trần...


Tứ Diễm
1999

0 comments:

Post a Comment

 
;