Friday 18 November 2011

Thơ Vui - Em Là Con Gái Miền Nào

    Em Là Con Gái Miền Nào?

   Bắc hơn Nam, hay là Nam hơn Bắc?
   Nghe mọi người tấm tắc tự khen ... mình
   Lòng hỏi lòng, bối rối rồi lặng thinh
   Vì nhẩm tới nhẩm lui vẫn chẳng biết

   Nhận Gái Bắc e bị người chì chiết:
  "Khéo nhận vơ.   Đặc sệt chất Nam Kỳ"
   Nhận Gái Nam bị cự nự, chỉ vì:
  "Xạo đía nghen.  Người Nam hỏng nói dzậy"

   Ôi, khó quá.  Chia Nam, Bắc chi vậy?
   Để bi chừ lòng cứ mãi phân vân
   Nên lắm lúc chợt thấy thật ngại ngần
   Khi ai hỏi:  "Diễm người Nam hay Bắc?"

   Bắc hơn Nam, hay là Nam hơn Bắc?
   Cả ba miền đều đặc biệt dễ thương...


  Tứ Diễm - Aug. 10, 1999
 (dân ... kỳ kỳ chính hiệu con nai vàng)

0 comments:

Post a Comment

 
;