Friday 11 November 2011

Thơ - Xin Người

              XIN NGƯỜI

      Xin người một thoáng vu vơ
 Để nghe một khúc mộng mơ tuyệt vời
      Xin người một ánh mắt thôi
 Để tìm trong mắt những lời thầm trao
      Xin người một phút ngọt ngào
 Để hồn lạc lối khi vào lòng ai
      Xin người một chút men say
 Để hoà vị ngọt, đắng, cay vào hồn
      Xin người một phút thoáng buồn
 Để hồn ta cũng thoáng buồn, ngẩn ngơ
      Xin người một giấc mộng mơ
 Để đời thêm sắc, để thơ thêm hồng
      Xin người một phút nhớ mong
 Để ta hoà nỗi nhớ mong cùng người
      Xin người một thoáng bồi hồi
 Để chung nhịp đập, để rồi ngẩn ngơ ....
      Nỗi lòng gửi trọn vào thơ
 Gửi theo gió phút mộng mơ về người


Tứ Diễm - June 12, 1995

0 comments:

Post a Comment

 
;