Friday 11 November 2011

Thơ - Tĩnh Thức

TĨNH THỨC

giật mình
thức giữa bóng đêm
lặng nghe phiến lá bên thềm khẽ rơi
nửa hồn chừng vẫn chơi vơi
nửa kia dường đã lạc rồi theo trăng
dòng đời xuôi chảy khó ngăn
trăng trôi
             trôi mãi
lăn tăn sóng sầu
một vầng trăng giữa canh thâu
hay là nửa mảnh gương cầu nguyện xưa ...


Tứ Diễm - Sep. 3, 2000

0 comments:

Post a Comment

 
;